ss_101528432
استرس در دوران بارداری موجب افزایش سطح هورمون کورتیزول در خون مادر می گردد و بنابراین این هورمون در جریان خون جنین نیز وارد می شود و اثرات ماندگاری در بدن کودک بر جای می گذارد.

برخی از نوزادان بشدت گریه می‌ کنند و می توان این گریه غیر عادی آنها را در عادات رفتاری مادران آنها سالها قبل از تولد نوزادان ردگیری کرد.
کارشناسان در تحقیقات خود در یافته‌اند مادرانی که قبل از بارداری حالاتی مانند استرس و نگرانی را تجربه کرده‌اند احتمال دارد صاحب نوزادانی شوند که بیشتر از سایر نوزادان گریه می کنند. گفتنی است، پژوهشگران این نتایج را با مطالعه بر روی رابطه‌ی گریه نوزاد و وضعیت روحی مادر قبل و بعد از بارداری بدست آورده‌اند.
کارشناسان این پدیده را اختلال اضطراب در کودکان معرفی کرده‌اند که سبب گریه بی‌امان کودکان می شود.
کارشناسان اعتقاد دارند هورمون‌های استرس و اضطراب در مادر می تواند در دوران بارداری از جفت عبور کرده بر توسعه مغز کودک اثر گذاشته و کودک را با انواع مشکلات سلامتی مواجه کند.