virus-danger-diagram

ويروس هاي انسانی ويروس‌ هايي هستند که در بدن انسان توليد مي‌شوند و در بيشتر موارد مفید واقع می شوند و روی سلامتی بدن تاثیرگذارند.

در حال حاضر، محققان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس دریافته اند باکتری های بسیار مفیدی در بدن ما زندگی می کنند که می توانند باعث سلامتی بدن شوند. تحقیقات نشان داده است که بدن ما نیز  به طور متوسط ​​از پنج ویروس مفید تشکیا شده است که می توانند پیامد های مثبتی برای سلامتی بدن دارند

نژادهایی از HPV که در حدود 75٪ از نمونه پوست شرکت کنندگان و 50٪ در نمونه بینی یافت یافت شده است گونه جدیدی از ویروس ها هستند که برای بدن بسیار مفیدند. مطالعات اخیر محققان نشان موجود 5 ویوس جدید که ظاهر نسبتا متفاوتی دارند نقش زیادی برای سلامتی بدن ایفا می کنند.
این یافته ها، که توسط موسسه ملی بهداشت، به تازگی در نشریه BMC بیولوژی منتشر شده است نشان می دهد که ویروس های بدن هر فردی می توانند پاد زهری برای درمان سرطان باشند.

این تیم تحقیقاتی به رهبری کریستین  وایلی، دکترا، استاد طب اطفال در دانشگاه، 706 نمونه از مایعات بدن از 102 فرد سالم 18-40 ساله جمع آوری شده از بینی، پوست، دهان، مدفوع را مورد بررسی قرار داد و دریافت در مایعات بدن انسان ویروس های زیادی زندگی می کنند که برای سلامتی بدن بسیار مفیدند.