18350

این سندرم که گریبانگیر زن تبریزی شده بود باعث شگفتی پرسنل بخش جراحی شد ،سنگی به قطر یک کیلوگرم از رحم و مثانه  این خانم خارج شد وی هم اکنون تکرر ادرار و بی اختیاری ادراری ندارد.

یک فوق تخصص اورولوژی اظهار کرد: طی یک عمل جراحی سنگ یک کیلوگرمی را از رحم زنی در تبریز خارج کردیم.

سکینه حاج ابراهیمی، عضو هیات علمی گروه اورولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز منطقه آذربایجان شرقی افزود: یک خانم ٧٣ ساله با سابقه 30 ساله بی اختیاری ادراری تحت عمل جراحی قرار گرفت که طی آن ١٢ سنگ بزرگ از مثانه وی خارج شد.

وی ادامه داد: هم چنین یک سوراخ از مثانه این بیمار به رحم ایجاد شده بود که باعث ایجاد یک سنگ بزرگ بیش از یک کیلو گرمی در رحم بیمار شده بود که این سنگ نیز با برش عرضی از رحم وی خارج شد.

دکتر حاج ابراهیمی تاکید کرد: رحم و مثانه این بیمار به طور کامل ترمیم شده و بیمار هم اکنون کنترل ادراری خود را بدست آورده است