168066972-1-

چنانچه وزن اضافی دارید ریسک  ابتلا به بیماریهای مربوط  با استرس مانند دیابت نوع2 سرطان و امراض قلبی عروقی بیشتر از اشخاص دارای وزن نرمال است.

محققان دانشگاه Brandeis  نتایج این تحقیق را در مجله ی Behavior and Immunity  و Brainمنتشر کردند. از مدت ها پیش دانشمندان دریافته بودند که استرس روانی می تواند پاسخ های بیولوژیکی مشابه با اثرات بیماری یا جراحت از جمله التهاب را ایجاد کند. در حالیکه التهاب طبیعی بخش مهمی از پاسخ ترمیمی بدن است، اما التهاب غیر قابل کنترل می تواند منجر به بیماریهای مزمن و تهدید کننده ی حیات شود.

در این تحقیق دانشمندان مشاهده کردند افراد دارای اضافه وزن و چاق دارای مقادیر زیادی التهاب القا شده بر اثر استرس در مقایسه با افراد با وزن طبیعی هستند.

پرفسور Rohleder  می گوید: ما می دانستیم افراد دارای اضافه وزن و چاق دارای التهاب مزمن و خفیفی هستند، این مطالعه نشان داد هنگامیکه استرس به این مجموعه افزوده می شود تاثیرات آن بر التهاب، دو برابر می شود.

محققان با اندازه گیری اینترلوکین 6که یک عامل التهابی مرتبط با استرس است مقدار التهاب را در افراد دارای وزن طبیعی و اضافه وزن در طی دو آزمون استرس روانی اندازه گیری کردند .

آنها وزن افراد را براساس چندین عامل از جمله نمایه ی توده بدنی و درصد چربی بدنی طبقه بندی کردند. افراد دارای BMI  یا توده ی بدنی 25 یا بالاتر به عنوان افراد دارای اضافه وزن طبقه بندی شدند. در اولین روز آزمایشات، افراد لاغر و دارای اضافه وزن بطور مشابه به استرس واکنش نشان دادند (علیرغم افزایش اندک مقدار اینترلوکین 6 در افراد دارای اضافه وزن) در دومین روز آزمایش، اگر چه، مقدار اینترلوکین6 در افراد دارای اضافه وزن تقریباٌ به دو برابر رسیده بود اما میزان اینترلوکین 6 در افراد لاغر همانند روز اول باقی مانده بود.

محققان مشاهده نمودند که ارتباط بین نمایه  بدنی و مقداراینترلوکین 6 بصورت خطی است یعنی هر چه BMI  بالاتر باشد حتی در میان افراد لاغر مقدار اینترلوکین بالاتر می رود. بنظر می رسد هر یکدرصد که به مقدار چربی بدنی افزوده می شود فرد به التهاب مستعدتر می گردد. بنابراین دانشمندان یک قدم به درک علت و چگونگی بروز بیماریهای جدی مرتبط با چاقی نزدیک تر شدند.

منبع-diabetestma