415250105

مشخص کردن اینکه  آیا شما آماده سکس هستیدیانه  گاهی اوقات بسیار دشوار است اگر شما باکره بودید و بتازگی ازدواج کردید یا تجارب بد جنسی در گذشته داشتید زمان مناسبی است که این مطلب را بخوانید در ادامه مطلب با ما همراه باشید

1-شما با آن راحت نیستید

قبل از رابطه جنسی شما از خود بپرسید چرا شما این کاررا میکنید آیا مجبور هستید آیا شوهرتان شمارا مجبور میکند   اگر پاسخ سوالها بله است پس شما برای سکس آماده نیستید فقط بخاطر طرف مقابل این کاررا انجام میدهید درصورتیکه شما  باید ازابطه جنسی لذت میبرید

2-شما با شوهرتان راحت نیستید

ارتباط سالم در ارتباط جنسی  بسیار راحت اتفاق می افتد شما باد بتوانید درمورد مسائلی مانند  تست STD راحت صحبت بکنید

3-  اگر روابط خودرا به مرحله بعدی نرسانید شما آماده نیستید

همیشه به  یاد داشته باشید که درگیر شدن دررابطه جنسی به شدت فرد بستگی دارد این مو رد مخصوصا برای خانمها درست است. موج افراطی از احساسات بعد از رابطه جنسی است احساس جدی تر در مورد مرد است در این موقع شما آماده سکس نیستید

4- شما نیاز به جا و مکان داشته باشید

احساس شما بسیار آسیب پذیر است شما باید برای این کار وقت بگذارید و ذهن و احساسات خودرا کنترل کنید سپس شروع به رابطه برقرار کردن بکنید

5 –بدن شما نه میگوید

 اگر شما وقتی به رابطه جنسی فکر میکنید, بترسید یا لرزه بگیرید و اضطراب داشته باشید  بدن شما آماده سکس نیست شما ممکن است احساس تهوع یا خفگی داشته باشید

6-وقتی همسر شما آماده سکس نیست

حتی اگر شما بخواهید رابطه جنسی داشته باشید  همسر شمانیر باید بخواهد  پس همان  طوری که میدانیم باید دو جنس مخالف باشد اگر همسر شما دلش نخواهد و آمادگی نداشته باشد باید به تصمیم او احترام بگذاریم  و منتظر باشید تا احساس جنسی پیدا کند