indexبا این روش جدید دستان بی حرکت دوباره به زندگی عادی و حالت اولیه خود بر می گردند،این روش نوین برای بسیاری از بیماران قطع نخاعی استفاده می شود .

مکانیزم قرقره و به کارگیری آن در دستان می تواند توانایی لازم را برای به حرکت در آوردن دست ها بازگرداند.

مکانیزم قرقره با توجه به آسیب های عصبی گذاشته می شود و به کمک آن می توان توانایی لازم برای به حرکت در آوردن انگشتان دست را فراهم کرد.

محققان در دانشگاه ایالتی اورگان (OSU) با ساخت یک ایمپلنت متشکل از یک سیستم قرقره ساده  به طور موثر انتقال نیروهای مکانیکی را به شیوه راحت تر فراهم کردند.

مطالعات محققان نشان می دهد این گونه سیستم های کمک مکانیزه می تواند برای معلولان، جانبازان،بیماران نخاعی به منظور توسعه مفاصل و اندام مورد استفاده قرار بگیرد.

نتایج مطالعات نشان می دهند این فناوری می تواند در آینده ای نزدیک برای بازگرداندن توانایی های دست کاربرد بسیار زیادی در حوزه پزشکی داشته باشد.