sodi1

پژوهشگران می گویند استفاده زیاد نمک می تواند بوجود آوردن روماتیسم مفصلی در اشخاص سیگاری را دو برابر کند.

این بررسی که در سوئد انجام شده و نتایج آن در مجله Rheumatology منتشر شده است نتیجه مطالعه بر روی 386 فرد است که عادات تغذیه آنها قبل از ابتلا ایشان به روماتیسم مفصلی مورد مطالعه قرار گرفته است. آنان دریافتند که در افراد تحت مطالعه هیچ ارتباطی بین مصرف زیاد نمک و بروز روماتیسم مفصلی وجود ندارد ولی در افرادی که سیگاری بودند مصرف زیاد نمک موجب ریسک دو برابری در بروز بیماری روماتسم مفصلی شده بود.

 

همچنین بروز بیماری روماتیسم مفصلی در افراد سیگاری تا زمانی که میزان دریافت سدیم آنها از طریق مصرف نمک کم باشد زیاد نیست. بنابراین مشاهده می شود که مصرف همزمان نمک و سیگار می تواند در ایجاد علائم روماتیسم مفصلی نقش مهمی داشته باشد.

مطالعات قبلی نشان داده است که مصرف میوه و سبزیجات می تواند موجب کاهش بروز روماتیسم مفصلی و مصرف پروتئین ، گوشت قرمز و ماهی کم چرب می تواند موجب افزایش آن شود و این ارتباط ممکن است به علت محتوای نمک این مواد غذایی باشد.