Reasons-why-skim-milk-is-un

باید از زندگی مدرن امروزی تشکر کنیم که این همه مو اد غذایی با انواع درصدهای چربی را در اختیار انسانها قرار داده است  که حاوی کم چرب, پرچرب است که تفکرات مردم را نسبت به زندگی تغییر داده است اما آیا فکر میکنید واقعا درصدهای چربی کمتر است سالم هستند  و عوارض جانبی ندارند در اینجا 5 د لیل وجوددارد  که میگوید شیر کم چرب سالم نیست و برای شما هیچ فایده ای  ندارد اگر میخواهید بدانید چرا در ادامه مطلب با ما همراه باشید

1-      ویتامین A کمتری دارد

وقتی چربی شیر کمتر باشد  غلظت ویتامین را بشدت کاهش میدهد  چون ویتامین آ محلول در چربی است  وقتی شما چربی ان را کم میکنید یعنی ویتا مین A آن را کم کردید

2-منجربه کاهش باروری میشود

مصرف بالای چربی کم یا شیر بدون چربی باعث اختلال در تخمگذاری زن میشود  پس باید دردوران بارداری ویتامین های لازم در شیر وجودداشته باشد پس شیر کم چرب یا شیر ب دون چرب کلیسم و ویتامین های لازم را برای زنان تامین نمیکند

3-التهاب در شریانها

شیر بدون چربی ممک است برای سلامی مفید باشد  ولی نیترات آن زیاد است  که باعث مسدود شدن و التهاب در شریانها میشود

4-ویتامین k ندارد

شیر بدون چربی  مواد مغذی را که ویتامین کا است ندارد شیر کم چرب شاید باعث کاهش وزن شود ولی در نهایت بی فایده است و دچار کمبود ویتامین کا خواهید شد اگر شیر کم چرب میخورید مجبورید با خورد کره  و پنیر پرچرب این ویتامین را جبران کنید

5-منجربه بیماری های قلبی میشود

چربی اشباع شده از شیر کم چرب  در دما بالا باعث میشود که مواد مغذی با مشکل م واجه شود  که باعث بوجود آمدن کلسترول و  افزایش خطر سکته های مغزی و قلبی میشود