dadaqa
تا حدی‌ که‌ می‌توانید فعالیت در زمان ابتلا به افسردگی را حفظ‌ کنید. محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد. فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  و علایق‌ روزانه‌ را زیاد کنید حتی‌ اگر حوصله‌ آنها را ندارید.

افراد مبتلا به افسردگی فصلی بهتر است فعالیت‌ خود را برای درمان بیماریشان بیشتر کنند. امیر هوشنگ مهریار،‌ روانشناس گفت: افسردگی فصلی بیشتر در کشورهایی دیده می‌شود که بین فصول مختلف تفاوت زیادی وجود دارد و بیماری بسیار مهمی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: ممکن است اقلیت بیماران افسرده به افسردگی فصلی مبتلا شوند. این گونه افراد با دارو درمانی بهبود می‌یابند. در بعضی افراد نیز افسردگی فصلی بیشتر در کشورهایی دیده می‌شود که بین فصول مختلف تفاوت زیادی وجود دارد و بیماری بسیار مهمی محسوب نمی‌شود.
این روانشناس ادامه داد: هنوز مشخص نشده است که افسردگی فصلی به دلیل تغییرات آب و هوایی یا بیوشیمیایی در فرد به وجود آید.همچنین امکان بهبودی فرد مبتلا به این بیماری با اتمام فصل وجود دارد.
مهریار با اشاره به بهترین اقدام برای مبتلایان به افسردگی فصلی اظهار داشت: افراد مبتلا به افسردگی باید فعالیت خود را بیشتر کنند و اطرافیان اینگونه افراد شرایط فعالیت‌ و شادی آنها را فراهم کنند.
وی بیان کرد: فعالسازی فرد مبتلا به افسردگی فصلی یکی از راههای بهبود بیماری آن‌ها است.
انسان‌های افسرده تمایل به خودداری از مسائلی دارند که سبب شادی آنها می‌شود بنابراین فعالیت می‌تواند در از بین بردن افسردگی بخصوص از نوع فصلی آن تاثیر بگذارد