مراحل تولید و ساخت روغن پالم به صورت فلوچارت

 

در تصویر زیر، روغن پالم را طی مراحل مختلف تولید می کنند. مراحل ساخت روغن پالم را به صورت یک فلوچارت تهیه کرده ایم. این فلوچارت به زبان انگلیسی است اما انگلیسی روان است و به راحتی می توانید آنرا بخوانید. این عکس جهت آشنایی بیشتر شما با محوه ی ساخت روغن پالم و فراوری پالم است. جهت نمایش بهتر، جهت بزرگنمایی، روی عکس کلیک کنید.