بیشترین تولید کنندگان روغن پالم در جهان

 

آیا می دانید مالزی و اندونزی بیشترین تولید کنندگان روغن پالم هستند؟ بیشترین رقم تولید روغن پالم در جهان مربوط به این دو کشور است. کشورهای دیگر نیز مانند تایلند، نیجریه و کلمبیا نیز بعد از مالزی و اندونزی، جز تولید کنندگان عمده ی روغن پالم هستند. این آمار مربوط به سال 2006 است ممکن است آمار و ارقام تا حدودی فرق کرده باشد اما کلیات آن همین آماری است که عرض کردیم.

این آمار و ارقام را به صورت جدول به ذکر جزئیات در یک تصویر آماده کرده ایم که می توانید مشاهده کنید.