indexض23232

ابراز محبت،صمیمی بودن ،خوب گوش دادن، خوب حرف زدن،همدلی و همراهی،عذرخواهی و پذیرش اشتباه و.. از جمله راز و رمز های موفقیت و خوشبخت شدن در زندگی می باشد.

لذت واقعی در زندگی بستگی به کارهای کوچکی دارد که هر روز انجام می دهید.معنای دقیق خوشبختی دقیقا چیزی است که افراد آن را انجام می دهند. مطالعات اخیر روان شناسان می گویند تنها بیان کار هایی که می خواهید انجام دهید نمی توانند به درستی گواه صادقیت شما باشند.

بررسی های جدید دانشمدان نشان می دهند اگر می خواهید در زندگی زناشویی خود احساس خوشبختی داشته باشید باید در مرحله اول صادق باشید. هر روز کافی است اتفاقات روزمره تان را به طور واضخ و آشکار برای شریک زندگیتان بازگو کنید و از شرایطی که در آن ناراضی هستید و یا از چیزی رضایت دارید را بیان کنید.

بررسی ها نشان می دهند، محبت کردن به یکدیگر و بیان جملات عاشقانه و داشتن اصطلاحات کلیدی که تنها مخصوص شما دو نفر باشد و کسی دیگر از آن ها سر در نیاورد می تواند عشق و علاقه شما و همسرتان را روز به روز بیشتر کند. با داشتن سورپرایز هایی مانند شام ویژه و خوشمزه یا هدیه ای کوچک یا گفتن جملات و کارهایی که طرف مقابلتان دوست دارد می تواند در هرچه بیشتر خوشبخت شدن در زندگی تان بکوشید.

قدردانی و تشکر از راز های زندگی زوج های خوشبخت است. کافی است هر از گاهی از محبت ها و لطف های شریک زندگی تان نسبت به خودتان تشکر کنید. مطالعات اخیر روان شناسان نشان می دهد این کار میزان عشق و علاقه مردان به همسرشان را چندین برابر می کند و وابستگی بین آن ها را افزایش می دهد.