Vogue-Hellas-February-2012-Jamie-Nelson

از اهداف و علتهای انجام این اعمال ،افزایش اعتمادبه نفس و جلوه بیشتر در اجتماع است از طریق زیباتر جلوه کردن باعث جلب توجه دیگران می شوند.

کمبود عاطفی خانم‌ها فرا‌تر از رسیدگی بیش از حد آن‌ها به خود در انجام اعمال زیبایی نمود پیدا می‌کند.

زهرا عالم روانشناس گفت: در صورتیکه خانمی در ارتباط با همسر خود دچار کمبود عاطفه در خانم‌ها بر روی فعالیت‌های روزمره‌شان در زندگی اثر می‌گذارد به عنوان مثال این مسئله خود را به صورت رسیدگی نکردن به فرزندان یا در محل کار نشان می‌دهد، گاهی کمبود عاطفی خانم‌ها به جای رسیدگی نکردن بر امور روزمره‌شان در رسیدگی بیش از حد به خود نمایان می‌شود.

این روانشناس ادامه داد: کمبود عاطفی خانم‌ها فرا‌تر از رسیدگی بیش از حد آن‌ها به خود در انجام عمل‌های زیبایی ظاهر می‌شود به هر حال آرایش بیش از حد خانم‌ها را نیز می‌توان نشانه‌ای از کمبود عاطفی وی دانست.

عالم اظهار داشت: به طور معمول بهترین راه برای درمان خانم‌ مبتلا به کمبود عاطفی این است که وی را نزد یک روانشناس یا روانپزشک ببرند به دلیل اینکه این ویژگی در وهله اول سبب افسردگی و اضطراب می‌شود.