kokuhucreleri_ing

حس چشایی و بویایی با بالا رفتن سن کم می شود.بنابراین لازم است به بوئیدن وچشیدن انواع مواد غذایی به تقویت این حواس بپردازند.

سیستم بویایی در یک طیف گسترده ای از فرایندهای فیزیولوژیکی، اعم از شناسایی خطرات زیست محیطی دخالت دارد.

حس بویایی یک جزء حیاتی، فیزیولوژی انسان است و ما را قادر به شناسایی خطرات زیست محیطی و به طور جدایی ناپذیری با حافظه و روابط اجتماعی در ارتباط است.

بررسی ها نشان می دهند، کاهش حس بویایی در دوران سالمندی با خطر مرگ و میر همراه است و حداقل 5 سال از عمر طبیعی را کاهش می دهد و حس بویایی باسیگنال اصلی بیماری دژنراتیو مانند آلزایمر و بیماری پارکینسون در ارتباط است.

در مطالعه منتشر شده در مجله  PLoS ONE مطالعه دانشمندان محدود به بخشی از زندگی ملی اجتماعی، بهداشت، درمان و پیری پروژه (NSHAP) بود.

نویسندگان بر این باورند که  سیستم بویایی با گردش مالی سلول های بنیادی در ارتباط است و این بدان معنی است که آن  می تواند به عنوان یک شاخص از وخامت ظرفیت بدن برای بازسازی در طول روند پیری است.

نتایج مطالعات نشان می دهند سالمندان با بو کردن مواد غذایی مختلف باید حس بویایی خود را تقویت کنند و طول عمر خود را افزایش دهند.