New-York-Cardiovascular-Associates-Sleep-Wake-Center-The-obesity-overweight-sleep-apnea-connection

خرناس سنگین وبلند ، بی قراری درخواب،قطع شدن نفس ، خفگی یا خروپف از جمله علائم آنه در خواب هستند که یشتر در افراد چاق مشاهده می شوند.

تحقیقات نشان داد بزرگسالان چاقی که دچار اختلالات خواب هستند زبان بزرگتری دارند.

محققان دریافتند افراد چاق با آپنه انسدادی خواب، زبان بزرگتر با چربی بیشتری دارند.

این مطالعه را آکادمی آمریکایی پزشکی خواب به منظور شناخت ارتباط بین آپنه انسدادی خواب و چاقی انجام داده است.

محققان با بررسی بر روی 90 نفر از افراد چاق مبتلا به آپنه خواب دریافتند زبان آنها بطور قابل توجهی بزرگتر و با درصد بالایی از چربی در مقایسه با گروهی است که چاقی خود راکنترل کرده و بدون آپنه خواب بودند.

بزرگسالان با شاخص توده بدنی 30 و بالاتر چاق در نظر گرفته می‌شوند.

وزن بیش از حد بدن به عنوان عامل مستعد کننده عمده برای آپنه انسدادی خواب توسط آکادمی آمریکایی پزشکی خواب عنوان شده است.

محقق اصلی و نویسنده این تحقیق، دکتر ریچارد شواب، استاد مرکز پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا افزود: این اولین مطالعه در زمینه آپنه انسدادی خواب و چاقی در افراد است.

این یافته در مجله Sleep منتشر شده است.