shutterstock_107017940-e1348851822445

 

هنگام  ورزش اب بدن بعلت تعرق کم می شود و در نتیجه بزاق دهان کم شده یا ترشح نمی شود ،و در پی ان مشکلات دهان و دندان برای افراد ورزشکار ایجاد می شود.

بررسی‌ها نشان داده است که ورزش باعث کم شدن ترشح بزاق و تغییراتی در مواد تشکیل دهنده آن می‌شود که در نهایت مشکلات دهان و دندان ایجاد می‌کند.

مطالعات جدید نشان داده است که ورزش با شدت زیاد برای همه بدن مفید است به جز دندان‌ها. نتایج این مطالعات در مجله پزشکی ورزشی و علم ورزش منتشر شده است.

سال گذشته در مطالعات انجام شده بر روی ورزشکاران المپیک مشخص شد که سلامت دهان و دندان آن‌ها کم است. بیشتر این افراد به مدت یک سال به دندانپزشک مراجعه نکرده بودند و بیماری‌های دندان و لثه داشتند.

در این مطالعات مشخص نشده بود که چرا بیشتر ورزشکاران بیماری‌های دهان و دندان داشتند اما حدس‌هایی زده می‌شد که این مشکل به دلیل خوردن نوشیدنی‌های پرقند باشد.

در مطالعات اخیر محققان برای فهمیدن دلیل این مشکل 35 ورزشکار سه گانه و 35 فرد سالم غیر ورزشکار را در یک سن و با یک جنسیت بودند مقایسه کردند. همه این افراد تحت آزمایش‌های دهان و دندان قرار گرفتند و پرسشنامه‌هایی درباره نوشیدنی‌های مصرفی به این افراد داده شد. بزاق دهان این افراد در شرایط مختلف بررسی و اندازه‌گیری شد. بررسی‌ها نشان داد که هنگام دویدن میزان ترشح بزاق دهان کاهش می‌یابد و دهان خشک‌تر می‌شود. همچنین اجزای شیمیایی تشکیل دهنده بزاق نیز تغییر می‌کنند. به هنگام دویدن میزان “آلکالین” بیشتری در بزاق تولید می‌شود. میزان آلکالین زیاد باعث ایجاد مشکلات دهان و دندان می‌شود.

یکی از محققان در این باره می‌گوید: تغییرات در بزاق دهان به هنگام ورزش تعجب‌آور بود. ما تصور می‌کردیم مصرف نوشیدنی‌های ورزش باعث مشکلات دهان و دندان می‌شود، اما در بررسی‌ها دریافتیم که هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد، بلکه تغییرات در بزاق دهان و ترشحات آن باعث ایجاد مشکلات می‌شود. بزاق دهان در نگهداری از دندان‌ها نقش دارد.

ورزشکاران مورد بررسی در این 9 ساعت در هفته تمرین داشتند. ورزشکاران باید به تامین آب بدن توجه کنند، از مسواک و نخ دندان استفاده کنند و در صورتی که ورزشکاران استقامتی هستند به دندانپزشک مراجعه کنند.