Home-Remedies-for-Quick-Teeth-Pain-Relief
دمنوش های اسیدی چه گیاهی چه معمولی اثرات زیانباری روی دندان میی گذارند،راه‌های مختلفی برای حفاظت از دندان در برابراین نوع  نوشیدنی‌ها وجود دارد.

با وجود هشدارهای فراوان مبنی بر خطرناک بودن مصرف نوشیدنی‌های شیرین برای دندان اما دمنوش‌های گیاهی هم می‌توانند اثری مخرب بر روی دندان‌ها داشته باشند.
کار‌شناسان هشدار می‌دهند خوردن دمنوش‌های گیاهی با وجود انواع فواید برای سلامتی بدن می‌تواند نقش تخریبی بر روی دندان‌ها بگذارد.
گفتنی است، کار‌شناسان به ویژه آن دسته از دمنوش‌های گیاهی را که از گیاهان دارای خواص اسیدی و یا به همراه عصاره لیمو ترش مصرف می‌شوند را برای سلامت دندان‌ها بسیار مضر می‌دانند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند، کار‌شناسان دندانپزشکی اعتقاد دارند بعد از نوشیدن و یا خوردن یک غذای اسیدی اثر اسید آن ماده تا یکساعت بر روی زبان و دندان‌ها احساس می‌شود و می‌تواند موجب پوسیدگی دندان‌ها شود.
کار‌شناسان توصیه می‌کنند افراد بعد از نوشیدن دمنوش‌های گیاهی با خاصیت اسیدی حتما دندان‌های خود را به جهت پیشگیری از پوسیدگی بشویند.