Child-licking-finger
بیسکویت، کیک، شیرینی، شکلات و نوشابه‌های شیرین می‌توانند موجب افزایش سریع قند خون و بروز بیش‌فعالی در بعضی از کودکان شوند.

مصرف نکردن غذاهای پر کالری مانند کاکائو تا حدودی سطح انرژی کودک بیش فعال را تحت کنترل در می‌آورد و ناحیه دچار رشد تاخیری این کودکان به مرور زمان توسط مغز ترمیم می‌شود. شکوفه رادفر، روانپزشک کودک و نوجوان  گفت:تغذیه مناسب کودک بیش فعال می‌تواند پر فعالیتی این کودکان را کمرنگ‌تر کند اما به طور کامل این بیماری را در آن‌ها درمان نمی‌کند.
وی افزود: مصرف نکردن غذاهای پر کالری مانند کاکائو سطح انرژی کودکان بیش فعال را تا حدودی کنترل می‌کند. در بیش فعالی کودکان یک ناحیه از مغز به تاخیر رشدی مبتلا است. مغز کودکان مبتلا به این بیماری به مرور زمان درصدد ترمیم ناحیه دچار تاخیر رشدی بر می‌آید.
این روانپزشک کودک و نوجوان ادامه داد: در بیماری بیش فعالی به وسیله دارو فعالیت‌هایی را که مغز باید کنترل آنرا بر عهده می‌گرفت، تحت کنترل در می‌آوریم.داروهای این بیماری کارکرد درمان کامل آن را ندارد.
رادفر با اشاره به مهمترین توصیه برای خانواده های کودکان بیش فعال اظهار داشت: خانواده‌های کودکان بیش فعال به طور حتم فرزندان خود را به منظور کنترل این بیماری تحت نظر یک روانپزشک با روانشناس کودک و نوجوانان قرار دهند.
این روانپزشک کودک و نوجوان خاطر نشان کرد: درمان بیش فعالی درمانی همه جانبه است دارو درمانی روانشناسی، کاردرمانی و نوروفیدبک را در بر می‌گیرد.
استفاده از جنبه‌های مختلف درمانی برای این بیماری به دریافت پاسخ صد در صد در بهبود پیش فعالی کمک می‌کند.