diet-mistakes-women-make

ممکن است به دفعات درد دل اشخاصی که اضافه وزن دارند  را شنیده باشید که آنها نیز مثل افراد عادی غذا می خورند ولی  زیادتراز دیگران چاق می شوند. این بار پژوهشهای جدید انجام شده در کالج واشنگتن تا اندازه ای این ادعای اشخاص چاق را مشخص می کند.

در این تحقیق پژوهشگران به نقش باکتری های معده درچاقی افراد پی برده اند. محققان باکتری های معده گروهی از دوقلوها که در هر گروه یکی از دوقلوها چاق و دیگری لاغر بود را جدا کرده و به معده موشهایی که در محیط استرلیزه پرورش یافته بودند منتقل کردند. موشهایی که باکتری های معده افراد لاغر را دریافت کرده بودند لاغر مانده در حالیکه موشهایی که باکتری های معده افراد چاق به آنها منتقل شده بود به سرعت اضافه وزن پیدا کردند. قابل ذکر است که میزان کالری دریافتی در همه موشها یکسان بوده است.در آزمایشی دیگر دانشمندان موشهای لاغر و موشهایی که باکتری معده افراد چاق را دریافت کرده ولی هنوز وزن اضافه نکرده بودند را دریک قفس قرار دادند. باکتری های معده موشها به علت تغذیه از فضولات همدیگر به سرعت انتقال پیدا کردند. نتیجه آزمایش نشان داد باکتری های معده موشهای لاغر به موشهای مستعد چاقی انتقال پیدا کرده و موشها لاغر ماندند وجالب اینکه انتقال باکتری ها تنها از موشهای لاغر به چاق اتفاق افتاد.

در ادامه این آزمایشات مشخص شد زمانی که موشها تحت رژیم غذایی کم چربی وسرشار از میوه ها و سبزیجات قراردارند انتقال باکتری ها از معده موشهای لاغر به چاق همچنان ادامه دارد ، اما با تغییر رژیم غذایی موشها به رژیم پرچربی، روند انتقال باکتری ها ازمعده موشهای لاغر به معده موشهای مستعد چاقی متوقف شده و موشها چاق شدند.به عقیده محققان رابطه پیچیده ای بین نوع تغذیه و نحوه کارکرد باکتری های معده وجود دارد وافراد چاق با تغذیه سالم می توانند کارکرد باکتری های موثر بر چاقی در معده را تغییر دهند.

منبع- مرد روز