lco-astigmatism-news-blog

تاری دید و عدم وضوح بینایی از مشکلات شایع در افراد مبتلا به آستیگماتیسم می باشد.برای درمان آستیگماتیسم، روش جراحی، استفاده از عینک و لنز تماسی پیشنهاد می‌شود

علی میرزاجانی، رییس انجمن اپتومتری ایران، تصریح کرد:‌ آستیگماتیسم کلمه‌ای انگلیسی است که معادل فارسی برای آن ایجاد نکرده‌ایم به همین علت زمانی‌که به فردی می‌گوییم چشم آستیگمات دارد دلهره‌ای بیش از آن‌ که به وی گفته شود نزدیک بین یا دوربین است می‌گیرد در حالیکه این حالت چشم نیز چیزی مانند نزدیک‌بینی یا دوربینی است.

وی افزود: آستیگماتیسم چیز عجیب و خاصی نیست در حالیکه اصل ماجرا این است که کره چشم انسان باید کاملا کروی باشد حال اگر قسمت جلویی آن از حالت کروی خارج شده و به شکل بیضوی درآید به طوریکه انحنای کره چشم در قسمت جلو در محورهای مختلف متفاوت باشد در این صورت عیب انکساری آستیگماتیسم به وجود می‌آید.

میرزاجانی خاطرنشان کرد: پس آستیگماتیسم عبارت از این است که کره چشم خطای انکساری متفاوت در دو محور عمود برهم داشته باشد که حاصل این اتفاق این است که اگر خطوطی را در جهات مختلف به فرد نشان دهیم امکان دارد فرد برخی خطوط را کاملا واضح تشخیص داده و خطوط دیگر را واضح تشخیص ندهد.

رییس انجمن اپتومتری ایران گفت: علت این عدم تشخیص این است که خطوط در راستای جهت سالم چشم قرار گرفته‌اند واضح دیده می‌شوند اما خطوطی که در راستای عیب انکساری چشم قرار دارند واضح دیده نمی‌شود.

وی تأکید کرد: در مجموع آستیگماتیسم یک نوع عیب انکساری چشم است که در اثر تبدیل کره چشم به شکل بیضوی ایجاد شده است به خصوص در بخشی که در جلوی چشم یعنی قرنیه اتفاق می‌افتد.

میرزا جانی افزود: بر این اساس زمانی که آستیگماتیسم وجود دارد همه خطوط در جهات مختلف واضح دیده نمی‌شوند و فردی که آستیگماتیسم دارد شعاع‌های خورشید را به صورت متقاطع مانند قطرهای یک دایره بر روی کاغذ رسم کند و با فاصله دو متر از آن بایستد می بیند که برخی از خطوط را واضح و برخی دیگر را کم رنگ یا غیرواضح و تارتر می‌بیند که این می‌تواند آزمون شناسایی آستیگماتیسم باشد.

رییس انجمن اپتومتری ایران تصریح کرد: آستیگماتیسم با عینک‌هایی که به جای عدسی‌های کروی دارای عدسی‌های استوانه‌ای هستند قابل اصلاح است و تنها در یک مورد آستیگماتیسم توسط عینک اصلاح نمی‌شود و آن زمانی است که نوع منظم آستیگماتیسم وجود داشته باشد که در این صورت باید از عدسی‌های تماسی سخت استفاده کرد ولی خوشبختانه شمار کمی از افراد جامعه در حدود 2 درصد مردم به آستیگماتیسم نامنظم مبتلا هستند.

وی افزود: در این مواقع عدسی نقش چهارپایه را ایفا می‌کند یعنی زمانی‌که فردی از چهارپایه استفاده می‌کند می‌تواند به ارتفاع موردنظر دست یابد و در صورت برداشتن چهارپایه این توانایی را از دست می‌دهد و عینک و لنز نیز به همین شکل است.

میرزاجانی گفت: آستیگماتیسم اگر از مقدار معینی بیشتر باشد در هنگام کودکی می‌تواند تنبلی چشم نصف النهاری ایجاد کند یعنی چشم را در یک راستای خاص تنبل کند برای پیشگیری از این عارضه باید حتما آستیگماتیسم اصلاح شود تا از بروز آمبلیوپی پیشگیری شود ولی در موارد بروز آستیگماتیسم در شماره‌های پایین اغلب نیازی به تجویز عینک وجود ندارد و فرد در سنین بالاتر مورد بررسی دقیق‌تر قرار می‌گیرد و اصلاح می‌شود.

رییس انجمن اپتومتری ایران خاطرنشان کرد: آستیگماتیسم از جمله شماره‌های عینک است که گفته می‌شود در طول زندگی ثابت می‌ماند ولی خود آستیگماتیسم در موارد نادر ممکن است از کودکی تا سنین بالاتر کاهش یا افزایش یابد که بسیار نادر است.