drinking-water

آب در جلوگیری از آنژین قلبی، میگرن، کولیت، آسم، فشار خون بالا، دیابت در مراحل اولیه، کلسترول بالا، افسردگی، سندرم خستگی مزمن، لوپوس، ام.اس و دیستروفی عضلانی نقش دارد.

هرگونه درد و سوزش هنگام ادرار کردن و وجود خون در ادرار غیر طبیعی است و خانم باردار به محض بروز باید به متخصص مراجعه کند. در طول دهه سه و چهار زندگی، این تفاوت جنس در خانم ها در حداكثر درجه می باشد. خانم های جوان بیشترین وقوع UTI را داشته و به طور متوسط یك سال در میان یك عفونت دچار می شوند.
بررسی ها نشان می دهند، زنان باردار باید در دوران بارداری مصرف مایعات را به حداکثر برسانند و آب زیاد مصرف کنند تا دچار عفونت مجاری ادرار نشوند.

تا کنون تحقیقی نشان نداده است که مصرف مواد غذایی خاص تاثیر پیشگیرانه یا درمانی داشته باشد اما مصرف زیاد آب به دلیل اینکه باعث تشکیل ادرار بیشتر می شود می تواند جلوی عفونت را بگیرد. میکروب ها هر 45 دقیقه یک بر تکثیر می شوند.کسی که آب کم می خورد و ادرار در این فاصله در مجاری باقی بماند فرصت تکثیر را به میکروب ها می دهد.