ba1203

 والدین در صورتی که با رفتار ناشایست کودکان مواجه شدند باید نسبت به آن رفتار بی‌اعتنا و بی‌توجه باشند و حتی واکنش منفی هم نشان ندهند چرا که بسیاری از کودکان تنها برای جلب توجه بزرگترها به چنین رفتاری دست می‌زنند.

یک روانشناس بالینی گفت: بهترین نوع واکنش والدین در مقابل پرخاشگری و سایر رفتارهای ناشایست کودکان، بی‌توجهی به آن رفتار نامطلوب است.

مجتبی مظلومی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: هر نوع رفتار ناشایستی که کودکان انجام می‌دهند از طریق یادگیری از والدین، همسالان، معلمان و رسانه‌ها بوده و یا در صفات شخصیتی اوست.

این روانشناس بالینی به نقش آموزش در تربیت اشاره کرد و گفت: وقتی کودک رفتار ناشایست را یاد می‌گیرد می‌توانید به او رفتار جایگزین و مناسب را آموزش دهید به او بگویید رفتار درست، چه رفتاری است.

مظلومی افزود: کودکانی که تیپ شخصیت آنها به شکل پایه‌ای پرخاشگر است، آموزش و بی اعتنایی به رفتار ناشایست باعث بهبود می‌شود اما نتیجه آن به اندازه کودکانی با شخصیت آرام، نیست.

وی در رابطه با کودکانی با شخصیت پرخاشگر، گفت: راه‌حلی برای بهبود این نوع کودکان وجود ندارد چرا که شخصیت در افراد پایدار است و بر اساس مطالعات انجام شده، 80 درصد از صفت‌های شخصیتی بر اساس وراثت است و در20 درصد دیگر با یادگیری و تمرین به مرور زمان تغییر کمی حاصل می‌شود.

این روانشناس بالینی به والدین توصیه کرد: از طریق ریشه‌یابی سال‌های اول کودکی و بررسی ویژگی‌های شخصیتی اجداد و کودک، به ریشه پرخاشگری کودکان پی ببرند.