dentist

سازمان محیط زیست ایالات متحده U.S. Environmental Protection Agency EPA توصیه کرده که معیارهای تازه ای برای کم کردن مقدار جیوه خارج شده از مطب دندانپزشکان تنظیم شود.

یکی از مواد مهمی که دندانپزشکان از آن در پر کردن حفرات ناشی از پوسیدگی دندان استفاده میکنند آمالگام است و آمالگام از مخلوط کردن چند فلز بدست میاید که یکی از آنها جیوه است. وقتی دندانپزشکان پرکردگی های قبلی دندان را خارج میکنند و یا در حین استفاده از آمالگام، زیادی آن را از دهان خارج میکنند این ماده همراه با آب استفاده شده در حین درمان به فاضلاب وارد میشود. این فاضلاب بعدا تصفیه شده و مجددا مورد استفاده قرار میگیرد.

بررسی ها نشان داده است که منشا نصف جیوه وارد شده به سیستم های تصفیه فاضلاب از مطب های دندانپزشکی خارج است و پیشنهاد جدید سازمان محیط زیست انتظار دارد تا با استاندارهای جدید جلوی وارد شدن حدود 9 تن جیوه به این سیستم را بگیرد.

فعلا در بسیاری از ایالات امریکا قوانینی وجود دارد که دندانپزشکان را ملزم به استفاده از وسایلی میکند که آمالگام را قبل از ورود به فاضلاب از آب مصرف شده جدا کند.