مراقبت از قلب 11

بررسی ها نشان می دهند: در نارسایی قلبی، قلب نمی تواند خون را به صورت درست پمپ كند زیرا قلب دچار اندازه  غیر طبیعی است و در نتیجه نمی تواند اكسیژن را به درستی منتقل نماید.

پزشكان موارد زیر را برای حمایت و مراقبت از بیمار مبتلا به نارسایی قلبی در خارج از محیط بیمارستان توصیه می كنند: از جمله، مشاوره ی دائمی و تحت نظارت دائمی بودن توسط پزشك از سوی بیمار، زمانبندی دقیق برای انجام معاینات دوره ای توسط پزشك دقت بر رژیم غذایی، سبك زندگی، جلوگیری از تنش های خانوادگی و كاری و همینطور استرس.

پزشكان هشدار می دهند تا افراد مبتلا به بیماری های قلبی تنها در محیط بیمارستان مراقب خودشان نباشند ،بلكه باید در محیط كار و منزل نیز مواظب سلامتی خود باشند.

مراقبت صحیح و دقیق از بیمار قلبی پس از مرخصی از بیمارستان سبب عدم بازگشت بیماری تا میزان بالایی می شود.

گفتنی است، این مراقبت به ویژه برای بیمارانی كه مبتلا به نارسایی قلبی هستند از اهمیت بالاتری برخوردار است.

 

انجام ورزش تحت نظر پزشك متخصص طب ورزشی و كنترل دقیق حجم اكسیژن موجود در ریه ها تا بدین صورت میزان بازگشت عارضه در فرد بیمار كاهش یابد.