sure-signs-hell-be-good-in-bed

1-تغییر زندگی

بچه دارشدن گامی بزرگ به جلو است که زندگی شمارا تغییر میدهد. این تغییر حتی همسر شما  را هم تحت تاثیر قرار میدهد.  چون هردو در تلاش هستید ، استرس های فیزیکی و روانی و عاطفی  را پشت سر بگذارید  و احساسات خودرا با هم به اشتراک  بگذارید

2- صبور

زندگی شما با ورورد نوزاد دستخوش تغییرات بزرگی میشود و صبر کلید حل مشکلات است.

3- اشنتراک گذاری مسئولیت

شما هردو در بزرگ شدن کودک مسئول هستید  همان اندازه که مادر مسئولیت دارد، پدر نیز به همان اندازه مسئول است

4- زندگی جنسی

یکی از دلایل اصلی که چرا بعد از زایمان  روابط زن وشوهری مثل سابق نیست به دلیل تغییر زندگی جنسی است که وقتی بچه  می آید، به شوهر کمتر توجه میشود

5- عشق را زنده نگه دارید.
فکر نکنید که بخاطر نوزاد نمیتوانید عاشقانه بیرون بروید شما میتوانید دست در دست شوهر دهید و با کودک خود پیاده روید کنید .اگر شما احساس خوبی به همدیگر داشته باشید و همدیگررا دوست داشته باشید  ,عشق همیشه زنده میماند

6-  صرف زمان خصوصی

اکثر زوجها بعد از بدنیا آمدن کودک با مشکلاتی مواجه میشوند که وقتی برای خودشان نمیگذارند

7- خودرا جای همسرتان بگذارید

مواجه با احساسات منفی باعث تحریک احساسات ، ناامیدی و عصبانیت میشود

8-بحثی در مورد امور مالی

 وقتی یک کودک بدنیا می آید برای بزرگ کردن او هزینه های مالی زیادی خرج میشود که باعث فشار اقتصادی به خانواده است اگر شما برنامه ریزی مالی کار آمدی داشته باشید  از عهده این مخارج بر می آیید