nail-shaping_0

در هر کجا که بخواهید مانیکور، انجام دهید چه در خانه و چه در آرایشگاه از وسایل مخصوصی استفاده می شود. این وسایل به ترتیب کاربرد آن ها، به همراه شکلشان جهت معرفی  شما آورده شده است.


1. کاتر یا ناخن گیر: Nail cutter
ابزاری است که برای کوتاه کردن ناخن از آن استفاده می شود.

manicure

2. روغن نرم کننده کوتیکول:Cuticle remover
از این روغن برای تسریع در نرم کردن و عقب راندن کوتیکول در هنگام مانیکور استفاده می شود.

manicure

 

3. پوشر یا عقب راننده کوتیکول: Cuticle pusher
ابزاری است که برای عقب کشیدن کوتیکول از آن استفاده می شود.

manicure
4. گوشت گیر: Nipper
ابزاری است که برای کندن گوشت های اضافی اطراف کوتیکول از آن استفاده می شود.

manicure
5. سوهان ناخن: Nail file
سوهان ناخن برای شکل دادن به اطراف و لبه های ناخن استفاده می شود و بر اساس زبری و نرمی انواع مختلفی دارد.

manicure
6. روغن ناخن: Nail oil
ازاین روغن برای براق کردن سطح ناخن، هنگام پولیش ناخن استفاده می شود.

manikor5

 

7. بافر: Buffer
بافر ابزاری است برای سوهان زدن، صاف کردن و براق کردن روی ناخن، اما بسیار نرم تر از سوهان ناخن می باشد.

manicure

 

• باید به این نکته توجه داشته باشید که این ابزار قبل و بعد از هر بار استفاده حتما باید استریل شوند.
• در صورتی که در مورد استفاده صحیح از این ابزار آموزش لازم را دریافت نکرده اید، از استفاده این ابزار در خانه خود داری کنید.