متخصصان معتقدند زناني كه قصد بچه دار شدن دارند بهتر است در مقابل هپاتيت A و B واكسينه شوند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از باشگاه خبرنگاران ، به گفته متخصصان زنان در مونيخ آلمان ابتلا به هپاتيت در اين دوران خطر بچه دار شدن زودرس و يا مرده زايي را افزايش مي دهد.
بنابراين گزارش، آنها تاكيد كردند به دليل طولاني بودن و چند مرحله اي بودن مايه كوبي و واكسيناسيون بر عليه هپاتيت مادران بايد توجه داشته باتشند كه بعد از گذشت مدت زمان لازم از اتمام كل دوره واكسيناسيون باردار شوند.
هپاتيت A از طريق رعايت نكردن شرايط بهداشتي و از طريق مواد غذايي منتقل مي شود.
همچنين هپاتيت B از طريق بزاق دهان، خون آلوده و از مادر به جنين منتقل مي شود و علايم اوليه اتبلا به آن تب، بي اشتهايي، خستگي، تهوع و استفراغ است.
بر اساس اين گزارش؛ براي واكسيناسيون كامل، سه بار تزريق در طول يك سال با فاصله هاي زماني معين لازم است.