light-paint-colors-for-bedroom-ideas-cool

نورپردازی به گونه‌ای باید باشد که بتوان با چند گونه آرایش مختلف نور، آن را به حال و هوای متناسب فضا از جنس آرامش، شادی، اندوه و… درآورد و زندگی را از حالت بی روحی و یکنواختی خارج کرد.

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهند برای صحبت کردن با همسرتان و ایجاد رابطه صمیمانه باید نکات ضروری را رعایت کنید. بسیاری از زوجهای جوان به دلیل عدم آشنایی و در پاره ای از موارد نبود آگاهی کا فی درباره نحوه برخورد با روابط عاطفی و زناشویی بین همسران ، با مشکلاتی مواجه هستند، که متاسفانه این مشکلات در برخی از موارد تبدیل به بحران های خانوادگی می گردد.

بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد زوج های جوان برای صحبت با یک دیگر و برقرای روابط احساسی باید به  مسئله نورپردازی در زندگی مشترکشان توجه داشته باشند.
مکان مناسب از مهم ترین جزئیاتی است که همسرتان می تواند افکار و اسرارش را با شما در میان بگذارد. روشنایی و استفاده از نور پردازی و به کار بردن رنگ های مختلف در محیط می تواند شرایط آرامش را مهیا کند و در این شرایط می توانید احساسات همسرتان را چندین برابر کنید. این کار باعث باعث می شود زوجین در کمال آسایش به مشکلشان بیندیشند و برای حل آن اقدام کنند.

نتایج مطالعات نشان می دهند روشنایی و به کار بردن رنگ های شاد در محیط منزل و روشنایی مناسب می تواند واکنش مغز را به روابط عاطفی و عاشقانه چندین برابر کند این در حالی است که محققان بر این باورند صحبت کردن با همسر در تاریکی می تواند موجب افسردگی و بر هم زدن آرامش شود.