spanich

اسفناج همانطوریکه میدانید  برگ های سبز دارد که  حاوی تایلِکوئید (thylakoid) است و قادر است تا  95 درصد مانع گرسنگی شود. به بیان دقیق تر، این ترکیب قادر است  43درصد از وزن را بکاهد. این پژوهش  نتیجه  تحقیقاتی است که در کالج Lund سوئد انجام شده است.

گرسنگی های هیجانی را بسیاری از افراد تجربه کرده اند، در این شرایط به طور معمول افراد غذاهای شیرین و انواع فست فودها را برای خوردن انتخاب می کنند. این قبیل عادات ناسالم به عنوان یکی از دلایل رایج چاقی مطرح است. در این زمینه، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که غنی سازی غذاها با تایلِکوئید می تواند موجب تولید هورمون سیری در بدن و سرکوب گرسنگی هیجانی شود. در واقع، این اثر ناشی از کنترل بهتر اشتها و عادات غذایی سالم و متعاقب آن کاهش وزن می باشد. محققین در این پژوهش، 38 زن دارای اضافه وزن را به مدت 3 ماه ارزیابی کردند. هر روز صبح قبل از صبحانه آزمودنی ها نوشیدنی سبز حاوی 5 گرم عصاره اسفناج ( گروه تجربی) و رنگ خوراکی ( گروه دارونما) را می خورند. آزمودنی ها در طی دوره پژوهش از رژیم غذایی خاصی تبعیت نکردند، تنها به آن ها توصیه شد که سه وعده اصلی غذایی را در روز بخورند. یافته های حاصل از این مطالعه پس از سه ماه نشان داد؛ کاهش وزن در گروهی که عصاره اسفناج می خوردند 5 کیلوگرم بود. مقاله ی مرتبط با این مطالعه در مجله ی Appetite منتشر شد.