AddictionScale
هنگامی که مواد اعتیادآور به دستگاه عصبی وارد می شوند، سرعت و فرایند طبیعی حس کردن، درک کردن، و پاسخ دادن تغییر می کند. در هر صورت، پیامدهای آن ها بالقوه خطرناک اند

تیکهای عصبی علل مختلفی دارند که می‌توان به داروهای اعتیاد‌آور یا اختلالات عصبی که درمان روی آن صورت نگرفته است، اشاره کرد.
محمدهادی پرشاد ثابت متخصص امور پزشکی در زمینه تیک‌های عصبی گفت: اختلالات عصبی از نوع تیک بسیار متفات هستند.
صرع، اختلالات هورمونی، اختلالات فیزیولوژیک و پاتوبیولوژیک از شایع‌ترین بیماریهای تیک عصبی محسوب می‌شوند.
وی افزود: سندروم ویت برای بیماران وابسته به داروهای اعتیادآور به صورت تومور در مغز انسان و یا لرزش دست به وجود می‌آید.
وی خاطر نشان کرد: گاهی اوقات مصرف بی‌رویه برخی از داروهای اعتیاد‌آور علاوه بر درمان بیماری منجر به بروز تیک عصبی، اختلالات عصبی و وجود ضایعات در مغز بیمار می‌شود.