MANicure_MOtley_Details_460

مطمئنا بسیاری از آقایان از ارائه این خدمات  یعنی مانیکور  خوششان می آید، و بعضی از آنان که جدیدا از این خدمات استفاده می کنند از این حرف متعجب هستندکه به چه دلیل اینقدر دیربه این فکر افتادند و یا تاحالا از خدمات مانیکور برای مردان استفاده نکرده بودند؟ با وجود آنکه  انجام چنین خدماتی در گذشته  به خانمها  مربوط بوده

است، اما امروزه دیده می شود که مردان نیز با استفاده از این خدمات سعی می کنند تا ناخن های خود را تمیز و مرتب نگاه دارند. برخی از مردان حتی  برای خدمات پدیکور نیز ارزشی خاص قائل بوده و از دریافت هر دو دسته از خدمات لذت می برند.

 

دلایل اندکی وجود دارد که چرا مردان نباید از این خدمات استفاده کنند که عمدتا در رابطه با مشاغلی است که مردان معمولا مشغول به آنها هستند. اگر مردی در شغلی مشغول باشد که شامل کار فیزیکی  سنیگن وآن هم با استفاده از دست باشد، حفظ کردن دستان تمیز و مرتب و اصلاح شده برای آنها کاری بسیار دشوار است. لاک بی رنگی که معمولا برای آنها استفادهمی شود تا باعث شود برای مدتی ناخن های آنها همچنان از درخشش کافی برخوردار باشد و از ورقه ورقه شدن ناخن ها جلوگیری کند در مدت اندکی تحتشرایط کاری آنها از بین می رود.

هم  چنین زنانی که به مشاغل مشابهی مشغول باشنداغلب از استفاده از خدمات مانیکور خودداری می کنند، چرا که حفظ و نگهداری ناخن ها در این شرایط کاری بس دشوار می باشد. با وجود اینکه مانیکور خصوصا در این شرایط عمر چندانی نخواهد داشت، اما اصلاح و تمیز کردن و مرتب کردن آنها بطور کلی توصیه می شود. در مشاغلی که عمدتا از دستها کمتر استفاده می شود، مانیکور برای زنان و مردان به یک اندازه مناسب است. خصوصا آن افرادی که باید از دستان خود در مشاغل مرتبط با فروش، کارهای هنری و یا کارهای اقتصادی و … استفاده کنند بخوبی می توانند از مزایای ناخن های زیبا و مانیکور شده بهره ببرند. همچنین، در کنار ظاهری خوشایند به ناخن های خود می توانید از خدمات دیگری مانند ماشاژ دست، انگشتان و … هم استفاده کنید. با این وجود در اکثر مشاغل، هیچ کس اجباری احساس نمی کند که مردان با دستان مانیکور کرده حاضر باشند. تا زمانی که دستان اصلاح شده و تمیز و مرتب باشد، عموما مشکلی متوجه آنها نبوده و انتخاب وی کاملا پذیرفتنی است.