normal-mole3
خال‌هایی که به‌طور ناگهانی دچار تغییراتی مثل پیدا کردن حاشیه نامنظم، نامنظم شدن رنگ خال، پیدا کردن حاشیه غیر قرینه، خارش، التهاب، ‌خونریزی و … شوند، ‌بایدتحت نظر پزشک و با انجام آزمایش‌های لازم در این زمینه برداشته شوند

در بدن هر فرد خال‌هایی وجود دارد و تعداد آن در بسیاری از افراد 30 عدد یا بیشتر است. مجید انصاری،‌ متخصص پوست  گفت: در بدن هر فرد خال‌هایی وجود دارد و تعداد آن در بسیاری از افراد 30 عدد یا بیشتر است.
وی با بیان اینکه خال‌ها ممکن است بزرگ یا کوچک، دارای رنگدانه یا صورتی باشند، گفت: بسیاری از خال‌ها در کودکی ظاهر می‌شوند و خال‌های قدیمی معمولا تیره یا بزرگ می‌شوند. همچنین عمر متوسط یک خال حدود 40 سال است.
وی افزود: خال‌هایی که مشکوک به بدخیمی هستند، به هیچ وجه نباید برداشت، چه خال‌هایی که دچار خارش هستند و خال‌هایی که تغییر رنگ می‌دهند.
وی بیان کرد: بهتر است برای درمان خال‌ها کلیه خال‌های بدن خود را شناسایی کنید و اگر خالی مشکوک به بدخیمی باشد، نباید آن را لیزر کرد و کافیست به صورت جراحی و تحت نظر پزشک آن را خارج کرد.