محققان سرگرم ساخت دنداني هستند كه مي‌تواند در دهان دارو پخش كند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس از نيويورك، محققان در اروپا و اسراييل سرگرم فعاليت روي يك سيستم كوچك توزيع دارو به نام “اينتلي دراگ” (‪ (IntelliDrug‬يا “داروي هوشمند” هستند كه در دهان تعبيه مي‌شود. اين سيستم نهايتا آنقدر كوچك مي‌شود تا بتواند در يك دندان مصنوعي كه مانند دندان آسياب در ناحيه انتهاي فك قرار مي‌گيرد، نصب شود.

اين دستگاه در فواصل معين مقدار مشخصي دارو آزاد مي‌كند و بدين ترتيب مي‌توان مطمئن بود كه بيمار در زمان‌هاي مناسب دوز كافي دارو را دريافت مي‌كند.

“اندي ولف” كه يك دندانپزشك پژوهشگر است گفت، بطور ميانگين فقط نيمي از بيماران، حتي آناني كه زندگيشان وابسته به مصرف داروست، از دستورالعمل مصرف دارو به دقت پيروي مي‌كنند.

وي گفت، بيماران اغلب مصرف دارو را به ويژه در نيمه شب فراموش مي‌كنند و يا آنرا را بسيار دشوار مي‌دانند.

وي معتقد است كه اين وسيله با انجام خودكار اين روند اين مشكل را برطرف خواهد كرد.

با گذاشتن اين وسيله در دهان دارو از طريق جدار گونه‌ها و اطراف دهان، سطحي كه براي جذب دارو به اندازه كافي متخلخل و نفوذ پذير است، مستقيما وارد جريان خون مي‌شود.

درمان ديابت موردي است كه در آن استفاده از داروي هوشمند، مي‌توان بسيار مفيد و موثر باشد.

افراد مبتلا به ديابت كه براي پايين نگاه داشتن سطح گلوكز خون خود مرتب بايد انسولين تزريق كنند، مي‌توانند به جاي فرو كردن سوزن به بدن خود، “اينتلي دراگ” را مدتي در دهان نگاه دارند.

اين وسيله شامل يك مخزن پولادي ضد زنگ، يك پمپ و دريچه‌هاي مخصوص براي تنظيم جريان دارو، يك ريز پردازنده، چند باطري و يك مخزن براي قرص دارو است.

اين سيستم در حال حاضر قطعه‌اي به اندازه دو دندان است كه با تسمه‌اي به اطراف دندان بسته مي‌شود.

محققان اميدوارند كه اين وسيله نهايتا به يك دندان جايگزين تبديل شود.