اولين واكسن مبارزه با اعتياد به ماده مخدر كوكايين در سال 1386 در اسپانيا روي ‪ ۱۵۰‬نفر به آزمايش گذاشته شد.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمطبوعات اسپانيا، تزريق آزمايشي اين واكسن تا پايان سال جاري در سه بيمارستان در شهرهاي مادريد، والنسيا و بارسلونا به معتادان داوطلب صورت خواهد گرفت.

اين واكسن در پي تحقيقات بين‌المللي تهيه شده و اسپانيا يكي از كشورهاي برگزيده در زمينه انجام آزمايشهاي آن است.

طبق اين گزارش، آزمايشهاي مايه‌كوبي در مبارزه با مصرف كوكايين با پشتيباني متخصصان روانشناسي و درمانهاي ويژه همراه خواهد بود.

يكي از شرايط حضور در اين آزمايشات آن است كه معتادان غير از كوكايين به مواد مخدر ديگري همچون هرويين اعتياد نداشته باشند.

اين واكسن از مولكولي مشابه با كوكايين توليد و به گونه‌اي ساخته شده است كه هنگام تزريق، سيستم ايمني بدن آن را به عنوان ماده خارجي مي‌شناسد و دست به توليد پادتن براي مبارزه با آن و جلوگيري از اين كه به مغز برسد، مي‌زند.

به گفته متخصصان، به هر صورتي كه كوكايين مورد مصرف قرار گيرد از طريق خون به مغز وارد مي‌شود و به همين دليل، عملكرد اين واكسن جذب مولكولهاي كوكايين در جريان خون پيش از ورود آنها به مغز است.

اين درمان جديد اميدواري بسياري در ميان كارشناسان امور معتادان ايجاد كرده است هرچند مايه مشابهي كه پيش از اين، براي معتادان به هرويين توليد شده بود نتيجه مورد انتظار را به همراه نداشت.

آزمايشهاي ديگري با واكسن دخانيات نيز پيش از اين به اجرا گذاشته شده است كه در مراحل نهايي خود بسر مي‌برد. كارشناسان احتمال مي‌دهند كه ظرف سه يا چهار سال آينده، فروش اين نوع واكسن را قانوني كنند.

بنا بر گزارشها، واكسن ضد كوكايين در چهار نوبت روي داوطلبان آزمايش شد.