china-toddler-sleeping-on-concrete-steps

خوابیدن این فرشته های کوچک دیدنی و دلچسب است در هر حالت و جا و مکانی که باشند می خوابند در این مطلب تصاویری در این مورد برایتان آماده کرده ایم

این کوچولوهای زیبا در حالت‌های خنده داری به خواب رفته‌اند. ما تعدادی از این تصاویر را که توسط والدین‌شان منتشر شده‌‌، برایتان آورده‌ایم.

6909_797

6910_958

6911_339

6912_615

6916_682

6915_999

6913_876

6914_639