1002568_612929798738731_1141624097_n

تمرینات ورزشی میزان نیاز به اسیدهای آمینه را خصوصا در ورزشكارانی كه ورزش های قدرتی و بدنسازی انجام می دهند. افزایش می دهد. بنابراین این ورزشكاران باید رژیم های غذایی غنی از پروتئین مصرف كنند تا تعادل نیتروژن در آن ها مثبت باشد و درواقع بدن آنها در حالت آنابولیسم قرار بگیرد.

پروتئین نه تنها یك ماده مغذی بسیار ضروری برای بدن انسان است بلكه بعد از آب فراوانترین ماده موجود در بدن را نیز تشكیل می دهد به طوریكه 15% وزن بدن یك فرد را پروتئین ها تشكیل می دهند . بیشتر پروتئین موجود در بدن در عضلات اسكلتی وجود دارند اما پروتئین ها در سایر قسمت های بدن نیز نقش های مهمی را ایفا می كنند. كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.

– شركت در انتقال و ذخیره سازی سایر مواد مغذی
– شركت در واكنش های شیمیایی
– كنترل رشد و تمایز بافت های مختلف بدن
– سیستم ایمنی
– شركت در ساختمان دیواره سلولی

برخی وزشكاران 6-5 روز در هفته را به تمرین می پردازند. اما بعد از مدت ها هیچ تغییری در اندازه عضلات خود مشاهده نمی كنند. برای مشخص شدن این امر باید از نحوه كاركرد عضلات اطلاع دقیقی داشت تا بتوان با انجام تمرینات صحیح و مصرف مكمل های مناسب در زمان مناسب، رشد و بازتوانی عضلات را تسریع نمود.

اطلاع از وقایعی كه در سلول های عضلانی طی تمرینات رخ می دهد بسیار مهم است. عضلات بدن فقط به عنوان منبعی برای ذخیره پروتئین محسوب نمی شوند بلكه بافت های فعالی هستندكه انواع واكنش های شیمیایی در آنها اتفاق می افتد.

پروتئین ها از 20 اسیدآمینه تشكیل شده اند و در واقع اسیدهای آمینه واحد های ساختمانی پروتئین ها محسوب می شوند. فرایند هضم در دستگاه گوارش باعث تجزیه و شكستن مولكول پروتئین و آزاد شدن اسیدهای آمینه می شود كه از دیواره روده جذب شده و در قسمت های مختلف مانند عضلات، بافت پیوندی، سیستم ایمنی و غیره استفاده می شوند. عضلات و بافت های بدن حاوی مقدار فراوانی پروتئین ذخیره شده هستند و زمانیكه اسیدآمینه های موجود در رژیم غذایی برای نیازهای بدن ناكافی باشد،پروتئین بافت ها شكسته شده و اسیدآمینه ها را تولید می كنند كه در بافت ها و جریان خون قرار می گیرند تا در مواقع ضروری استفاده شوند. به این ترتیب مشخص می شود كه چرا توده عضلانی طی شرایط استرس . بیماری ، سوءتغذیه و تمرینات شدید كاهش پیدا می كند. زمانیكه اسیدآمینه های موجود در رژیم غذایی كافی بوده و نیاز بدن به پروتئین نیز پایین باشد ،بدن می تواند پروتئین مرد نیاز خود را بسازد.

بدن انسان می تواند به علت شرایط مختلف در حالت آنابولیسم(ساختن) یا در حالت كاتابولیسم (سوختن) قرار بگیرد كه به ترتیب به نام تعادل مثبت ازت و تعادل منفی ازت نیز نامیده می شود. این شرایط ممكن است تحت تاثیر عوامل هورمونی ،میزان دریافت كالری، میزان فعالیت، بیماری، استرس و دسترسی به اسیدهای آمینه خصوصا اسیدآمینه های ضروری كه نمی توانند در بدن ساخته شوند ، قرار بگیرد.

باید به این نكته توجه داشت كه مصرف بیش از نیاز پروتئین نیز در ساختمان عضلات استفاده نشده و به چربی تبدیل خواهد شد. امروزه با مشخص شدن اهمیت كربوهیدرات ها در فراهم كردن انرژی و نقش انسولین به عنوان مهمترین هورمون آنابولیك در بدن این توصیه ها منسوخ شده اند. مصرف رژیم های غذایی غنی از پروتئین به مدت طولانی می تواند باعث بروز عوارض زیادی شود. این رژیم های غذایی مقدار تولید اوره در بدن را افزایش می دهند و كلیه ها نیز مجبور هستند این مقدار اوره را از بدن دفع نمایند. برای دفع این مقدار اوره ، مقدار فراوانی آب مورد نیاز است و تامین آب كافی نیز می تواند بدن را با كمبود آب مواجه كند. بنابراین در صورت استفاده از رژیم های غذایی غنی از پروتئین خصوصا در آب و هوای گرم باید مقدار فراوانی آب و مایعات مصرف نمود.

به دلیل اینكه میزان انرژی مورد نیاز ورزشكاران از افراد عادی بیشتر است ورزشكاران می توانند گاهی تا 3 برابر میزان توصیه شده (RDA ) پروتئین مصرف كنند بدون اینكه عوارض جانبی برای آن ها ایجاد نماید.