two in one

شرکت داروسازی و بیولوژیکی AstraZenecaدر لندن جدیدا اجازه درست کردن قرص جدید خود را که  از دو داروی دیابتی درست شده است، کسب  کرد.

 این کمپانی در 30 اکتبر اعلام کرد داروی  Xigduo XRاز طرف سازمان  غذا و دارو مجوز دریافت  کرده است.

داروی Xigduo XRشامل داروی  dapagliflozinاست که اخیراً توسط همین شرکت تولید و برای درمان مجوز دریافت  کرده است بعلاوه ی متفورمین که دارویی  برای درمان دیابت  نوع  2 در افراد  بالغ است. داروی Dapagliflozinجذب گلوکز را در کلیه ها مسدود کرده و قند را از طریق ادرار ازبدن خارج می کند. استفاده از این دارو همراه با متفورمین  که موجب کاهش تولید گلوکز می شود، داروی Xigduo XRرا تبدیل به دارویی موثر برای کاهش قندخون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 کرده است.

 Xigduo XRاولین داروی ترکیبی بصورت قرص است که یکبار درروز مصرف می شود وحاوی یکی از داروهای  خانواده ی ممانعت کننده ی SGLT2(یعنی Dapagliflozin) و متفورمین است که در آمریکا تایید شده است. این دارو به تازگی دراسترالیا  نیز مورد تایید  قرار گرفت.

گزینه های جدید برای درمان دیابت نوع 2

تایید قرص Xigduo XRکه نحوه ی استفاده از آن خوراکی بوده و یکبار در روز است گزینه ی جدیدی را به پزشکان و افراد مبتلا به دیابت نوع 2 معرفی کرده است و از رویکرد  درمان ومدیریت  اختصاصی بیماری حمایت می کند. علاوه بر این ابداع این داروی ترکیبی شاهدی بر تعهد شرکت  AstraZenecaبرای تولید  و توسعه ی گزینه های  درمانی جدید برای بیماران مبتلا به دیابت  نوع 2 است .

منبع-diabetestma