پزشكان موفق شدند واكسن ضد باكتري عامل ايجاد عفونت گوش و ساير عفونت‌هاي بدن كودكان خصوصا ريه را كشف كنند به طوري كه اين واكسن براي نوزادان هم كاربرد دارد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري رويترز اين واكسن براي مقابله در آغاز ببراي نوزادان 2 ماهه، 4 ماهه و شش ماهه كه علاوهبر عفونت‌هاي گوشي عفونت هاي پنوموكوك دارند طراحي شده است.
بنابراين گزارش و به گفته پزشكان با كشف اين واكسن كه به PCV7 موسوم است خوشحالي بسياري از پدران و مادران كودكان مبتلا فراهم شده است.
همچنين اين واكسن همچنين در كودكان مبتلا از بروز مجدد عفونت جلوگيري مي‌كند.
يادآور مي‌شود؛ مطالعات نشان مي‌دهد تقريبا براي هر كودكي عارضه عفونت گوش تا سن 2 سالگي 3 تا 4 بار اتفاق مي‌افتد و هم اكنون 150 هزار كودك در آمريكا به اين بيماري مبتلا هستند.