clingy-baby-and-tips-for-confidence

اكثريت قريب به اتفاق كودكان حاصل از لقاح مصنوعي در معرض خطر ناهنجاري قرار نمي‌گيرند و طبيعي متولد مي‌شوند. آنها از اعتمادبنفس قابل توجهی برخوردارند.

کارشناسان اعتقاد دارند کودکان متولد شده از طریق شیوه IVF به اندازه کودکان به دنیا آمده بدون روش‌های درمانی می‌توانند شاد، اجتماعی و سالم باشند.

گفتنی است کارشناسان دانشگاه ژجیانگ در کشور چین با مطالعه بر روی 250 کودک که برخی از آنها به صورت IVF و برخی عادی به دنیا آمده‌اند دریافته‌اند برخلاف تحقیقات قبلی تولد نوزاد از این طریق باعث افسردگی، کاهش حس تعلق در اجتماع و بروز  احساس استرس و اضطراب در نوزادان می‌شود.
کارشناسان در جدیدترین تحقیقات خود دریافته‌اند دختران و پسران متولد شده از طریق IVF مستقل تر و با اعتماد به نفس‌تر از کودکان به دنیا آمده به روش عادی هستند.
در عین حال بر اساس جدیدترین تحقیقات بیشترین موارد ابتلا به بیماری‌های طیف اوتیسم در میان کودکان به دنیا آمده توسط روش IVF وجود داشته است.