water bath24

 

دستگاه بن ماری از وسایل آزمایشگاهی است که قبلا با شیوه کار این دستگاه آشنا شدیم و امروز طریقه تمیز کردن آن را یاد می گیریم

به صورت روزانه:
اجزاي خارجي بن‌ماري را به طور روزانه تميز كنيد.
در مـــورد بــن‌مــاري‌هــاي داراي سـيـسـتــم يكنواخت كننده، محور الكتريكي اين سيستم را با استفاده از روغن معدني، روغن كاري كنيد.

– به صورت ماهانه:
ابتدا بن‌ماري را خاموش كرده و دوشاخه آن را از پريز خارج كنيد. سپس اجازه دهيد كه بن‌ماري خنك شده تا ريسك سوختگي با آن كاهش يابد.
مايع درون محفظه تانك را دور بريزيد.
سيستم يكنواخت كننده دماي محفظه بن‌ماري را كه درون محفظه بن‌ماري قرار گرفته است، خارج سازيد.
با استفاده از يك دترجنت ملايم، قسمت‌هاي داخلي محفظه تانك را تميز كنيد.
براي تميز كردن قسمت‌هاي داخلي و خارجي بن‌ماري از يك تكه اسفنج استفاده كنيد.
از خم كردن يا ايجاد فشار روي لوله حاوي سيستم كنترل دما كه عموما در قسمت كف محفظه تانك قرار گرفته است، خودداري شود.

– هر 3 ماه يكبار:
ترمومتر يا كنترل‌هاي بن‌ماري را با استفاده از استانداردهاي شناخته شده، بررسي كنيد. چنانچه يك مرجع استاندارد در دسترس نبود، از مخلوط يخ-آب و (يا) آب جوش استفاده كنيد. همچنين بايد مد نظر داشت كه ترمومتر و كنترل‌هاي بن‌ماري در هنگام نصب اوليه دستگاه نيز بررسي شوند

منبع : ماهنامه مهندسی پزشکی