اگر وسوسه شده‌اید دارویی را که پزشک برای فرد دیگری تجویز کرده است، مصرف کنید، دست نگه دارید كه این کار خطرناک است.
حتی اگر علائم آن فرد با شما مشابه باشد، ممکن است این خطرات رخ دهد:

دارو ممکن است برای فردی با جنسیت، وزن و سن معین تجویز شده باشد، ممکن است برای شخصی دیگر مناسب نباشد.

دارو ممکن است با سایر داروهایی که شما مصرف می‌کنید وارد واکنش شود.

بدن شما ممکن است به طریقی متفاوت با شخصی که دارو برای او تجویز شده است، به این دارو واکنش نشان دهد.

دوز تجویز شده نوشته شده بر روی برچسب دارو ممکن است برای شما مناسب نباشد.