نقشه آمار مبتلایان به بیماری دیابت در جهان

 

دو نقشه که نشان دهنده ی آمار مبتلایان به بیماری دیابت در جهان، قاره ها و کشورهای مختلف دنیاست. همانطور که مشاهده می کنیم قاره آسیا، از نظر آماری دارای دیابتی های بسیاری است. پس بیشتر به نحوه ی زندگی خود دقت کنید تا ان شالله دچار این بیماری نشوید. و در صورتی که مبتلا به دیابت هستید به کنترل بیماری خود و راهنمایی دیگران بپردازید.

یک نقشه از نظر تعداد مبتلایان در بالا، و نقشه ی دیگر از نظری درصد مبتلایان در کشورهای مختلف در پایین تهیه شده است. در نقشه ی بالا که اعداد نمایانگر تعداد مبتلایان به دیابت است و در نقشه پایین رنگ ها، هر چه رنگ ها تیره تر می شود، مبتلایان بیشتری در آن نقطه هسند. این نقشه مربوط به سال 2010 می باشد و ممکن است درصدها و آمار و ارقام تغییر کرده باشد. اما کلیات به همین شکل خواهد بود.

 نقشه آمار مبتلایان به بیماری دیابت در جهان