old_man_

تحقیقات نشان داده  که بازی کردن می تواند ، آیکیوی انسان را بسیار بالا ببرد . کارهایی که شخص در این بازی هابوجود می آورد، مهارت هایی مثل حل مسئله، مهارت هایی  مخصوص در ارتباط با  آیکیو هستند. این  بخش را به منظور پیدا کردن سرگرمی جدید و  نیز بالا بردن آیکیو بخوانید.

جدول سودوکو
هدف از این بازی، حل جدولی ۹ در ۹ از اعداد است، به گونه ای که هر ستون، هر ردیف و هر مربع ۳ در ۳ داخل این جدول، شامل همه اعداد ۱ تا ۹ باشند و البته هیچ کدام تکراری نباشند. زمانی که فرد شروع به بازی می کند، تعدادی از خانه ها پر هستند و هر جدول، همیشه جواب منحصر به فردی دارد. محققان نشان داده اند که سودوکو با تقویت هوش فضایی و عملکرد حافظه، آیکیو را افزایش می دهد.

جدول کلمات
مانند سودوکو، این بازی نیز هوش فضایی و به تبع آن، آیکیو را افزایش می دهد. بعلاوه، از آنجایی که این بازی دایره لغات وسیعی را می طلبد، با تقویت دایره لغات، آیکیوی شما نیز افزایش می یابد.

بازی های کامپیوتری
شاید باور نکنید، اما همین بازی های ویدئویی کامپیوتری هم باعث تقویت آیکیو خواهند شد. محققان دانشگاه روچستر، در مقاله ای در مجله نیچر، بیان داشتند که بازی های کامپیوتری، ارتباط موثری با افزایش آیکیو، با استفاده از تقویت مهارت توجه بصری دارد.

چه بازی های دیگه ای رو برای افزایش آیکیو میشناسین که به این لیست کوتاه اضافه کنید؟

منبع-phow