2741655_225

این خانه دنج و کوچک قابل حمل بوده و همه جا می توانید آنرا ببریدو اطراق کنید هم به ورزشتان برسید و هم استراحت کنید و هم باعث ایجاد  آلودگی در هوا نشوید.

کار‌شناسان با مهندسی دقیق یک خانه کوچک قابل حمل تنها بر روی یک دوچرخه ساخته‌اند.، طراحان با ذوق، کوچک‌ترین اتاقک حمل مسافر در جهان را طراحی کرده‌اند که می‌تواند گنجایش دو نفر را داشته باشد.

این اتاقک حمل مسافر می‌تواند توسط یک دوچرخه عادی حمل شود و وزنی بسیار سبک در حدود ۴۰ کیلوگرم را دارد که باعث می‌شود دوچرخه سوار بدون وارد آمدن فشار به او بتواند به دوچرخه سواری ادامه دهد.

این اتاقک حمل مسافر همچنین می‌تواند یک مخزن آب به میزان ۳۰۰ لیتر را به همراه داشته باشد.

در این فضای کوچک طراحان آشپرخانه، پنل خورشیدی و حتی صندلی برای راحتی مسافران تعبیه کرده‌اند.
2741654_205

با استفاده از این دوچرخه و اتاقک حمل مسافر می‌تواند با هزینه اندک به مسافرت پرداخت، در عین حال ایمنی این اتاقک حمل در هنگام بروز سانحه و تصادف بسیار بالا است.