phototake_rm_photo_of_deep_brain_stimulation

یک مطالعه جدید اثبان کرده است که در 24 ساعت نخست پس از سکته مغزی ایسکمیک نحوه خوابیدن شخص در رختخواب می تواند در مراحل بیماری وی تاثیر بسزایی داشته باشد. سکته مغزی ایسکمیک گونه ای از سکته مغزی است که به دلیل انسداد یک شریان مغز و نرسیدن خون به بخشی از آن بوجود می آید

محققان می گویند چند روز اول بعد از سکته مغزی بسیار اهمیت دارد و با مراقبت درست از بیمار در این دوره زمانی می توان مانع از ایجاد آسیب های بیشتر شده و از بسیاری عوارض احتمالی پیشگیری کرد. محققان می گویند در این چند روز بیمار باید از نشستن پرهیز کند چون موقع نشستن خون کمتری به مغز می رسد و ممکن است آسیب بیشتری به مغز وارد شود.

 

از طرف دیگر دراز کشیدن بیمار می تواند موجب بیشتر شدن ورم مغز شود و این ورم هم می تواند خون رسانی به مغز را کاهش دهد. مشکل دیگر اینست که این بیماران ممکن است در موقع دراز کشیدن نتوانند خوب نفس بکشند. در این موارد محققین توصیه می کنند که سر بیمار تنها آنقدر بالاتر از تنه او قرار گیرد که وی بتواند به راحتی تنفس کند.

نتایج این مطالعه در مجله MedLink Neurology به چاپ رسیده است. در این مطالعه محققین نشان داده اند که درمان بیماران مبتلا به سکته مغزی در بیمارستان هایی که در درمان این دسته از بیماران تخصص دارند می تواند موجب کاهش مرگ و میر آنها شده و در کیفیت بهتر زندگی و کارآیی بهتر بیماران بعد از مرخص شدن از بیمارستان موثر است.