1305017646640
برای پیشگیری از مسمومیت ،گوشت و مرغ را از ساير غذاهاي موجود در سبد خريد خود جدا نگهداريد و همچنين اين غذاها را به منظور جلوگيري از نشت عصاره هاي آنها در كيسه هاي پلاستيكي جداگانه نگهداري كنيد.

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که آب ناشی از لاشه مرغ یا یخ‌زدایی مرغ منجمد محیط مطلوبی برای تکثیر میکروب‌ها فراهم می‌کند.

 محققان موسسه تحقیقات غذایی در انگلیس در یک مطالعه متوجه شدند که مقاومت “کمپیلوباکتر”(campylobacter) گروهی از باکتری‌ها که معمولا باعث مسمومیت غذایی می‌شوند با آب ناشی از لاشه مرغ یا یخ‌زدایی مرغ افزایش می‌یابد.

ماده آلی که از لاشه مرغ خارج می‌شود محیط مناسبی برای گسترش این باکتری در چرخه غذایی ایجاد می‌کند.

این یافته‌ها بر اهمیت تمیز کردن مرتب سطوح در جریان آماده‌سازی غذا تاکید می‌کند.

محققان امیدوارند که نتیجه این مطالعه راه را برای کشف روش‌های جدید و موثرتر تمیز کردن سطوح آشپزخانه که موجب کاهش شیوع کمپیلوباکتر شود، فراهم سازد.

محققان با جمع‌آوری مایعات ناشی از یخ‌زدایی مرغ‌ها متوجه شدند که این مایعات به کمپیلوباکتر کمک می‌کند تا به سطوح آشپزخانه حمله کند و متعاقب آن نوارهای زیستی تولید کنند.

نوارهای زیستی ساختارهای خاصی هستند که برخی باکتری‌ها بر روی سطوح تشکیل می‌دهند تا از خود در برابر تهدیدات محیطی محافظت کنند.

با وجود این که این باکتری بر اثر پختن از بین می‌رود اما حدود 500 هزار نفر در انگلیس هر سال با این باکتری مسموم می‌شوند.