Young woman eating bowl of fruit salad, portrait

جویدن کامل غذا و مصرف آهسته وعده غذایی فایده دیگری نیز دارد و آن این است که ممکن است موجب کوچک شدن محیط دور کمر و کاهش وزن شما گردد

خوردن مواد غذایی با سرعت پایین به افراد اجازه می‌دهد تا احساس گرسنگی و سیری را بهتر درک کنند. یکی از شیوه های آسان و موثر برای کاهش کالری دریافتی این است که آرام غذا بخورید.

برای اثبات اثر این راهکار، دو گروه از افراد با وزن طبیعی و همچنین افراد مبتلا به چاقی یا اضافه وزن در دانشگاه تگزاس تشکیل شد و برای تمامی آنان شرایطی فراهم شد تا در محیطی آرام و با سرعت پایین غذا بخورند و در مرحله بعد تمامی آنان مجبور شدند در محدودیت زمانی و با سرعت بالا غذا بخورند.

نتایج تایید کرد تمام شرکت‌کنندگان هنگامی که با سرعت پایین‌تر غذا می‌خورند احساس گرسنگی کمتری داشتند اما با این حال کالری کمتری مصرف می کردند. یکی از دلایل احتمالی در کاهش میزان کالری دریافتی این می‌تواند باشد که خوردن مواد غذایی با سرعت پایین به افراد اجازه می‌دهد تا احساس گرسنگی و سیری را بهتر درک کنند.