salt_600x450
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد به تازگی فهمیدند که دریافت سدیم زیاد در سیگاری ها باعث دو چندان شدن ابتلا به روماتوئید آرتریت می شود. پژوهش این تحقیق دیدگاه جدیدی را درباره دلیل مبتلا شدن افراد سیگاری به بیماری روماتوئید آرتریت بوجود می آورد.  این تحقیق به رهبری  دکتر Björn Sundström  و دستیارانش از

دپارتمان بهداشت عمومی و پزشکی بالینی انجام شد. در  این مطالعه محققین عادات رژیم غذایی  386 آزمودنی را 7/7 سال قبل از شروع علایم روماتوئید آرتریت ارزیابی کردند. علاوه بر این محققین به طور کامل وضعیت سلامتی آزمودنی ها ( فعالیت ورزشی، سیگار کشیدن و سایر عوامل اجتماعی) را نیز ارزیابی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه هیچ رابطه ی معناداری بین دریافت سدیم و ابتلا به روماتوئید آرتریت را هنگامی که کل آزمودنی ها ارزیابی شدند، نشان نداد. با وجود این، زمانی که افراد سیگاری به تنهایی بررسی شدند نشان داده شد که احتمال ابتلا به روماتوئید آرتریت در افراد سیگاری که سدیم زیاد دریافت می کنند، دو برابر است. یافته های مطالعات پیشین نشان داد که دریافت میوه ها و سبزیجات می تواند موجب کاهش خطر ابتلا به روماتوئید آرتریت شود، در حالی که دریافت پروتئین، گوشت قرمز، ماهی با چربی متوسط می تواند موجب افزایش خطر ابتلا به روماتوئید آرتریت شود. یکی از دلایل در این زمینه می تواند محتوای بالای سدیم این فرآورده ها باشد.  یافته های حاصل از این مطالعه در مجله ی Rheumatology منتشر شد.

 

 منبع-yourdoctor