nurse1

محققان درحال ارزیابی  پانکراس مصنوعی Air bioبه خاطر  معالجه دیابت  نوع 1 هستند. شرکت Beta-O2پانکراس مصنوعی قابل کاشتی به اسمAir bioرا ابداع کرده است  که به تازگی در یک کارآزمایی بالینی به 8 بیمار دیابتی درسوئد  پیوند  شده است.

 اینکپسولیشن سلولهای جزایر

تحقیق بروی سلولهای جزایرلانگرهانس در پانکراس که در کپسول هایی محافظت و به بیمار پیوند  زده می شوند به منظور درمان دیابت نوع 1 درحال حاضر انجام پذیر شده است اگر چه بیمار پس از پیوند  باید تا آخر عمر از داروهای سرکوبگر ایمنی  استفاده کند.

برای  جلوگیری از تخریب سلولهای  پیوند  شده، کمپانی Beta-O2ویژگی های بی نظیری را در سیستم پانکراس مصنوعی Air bioابداع کرده است که موجب می شود نیاز سلولهای جزایر به مقادیر زیادی  اکسیژن بخوبی  تأمین شود.

 رئیس این شرکت آقای Gelvanمی گوید: این شرکت  با بکارگیری یک رویکرد مهندسی جدید راهی برای اطمینان از تأمین  فعال اکسیژن برای سلولهای پیوند شده  یافته است.

 مطالعات اولیه  طی 2 سال انجام خواهد شد و حدود یک میلیون دلار هزینه دارد. دراین تحقیق از 8 بیمار  در سوئد ثبت نام گردید و پیوند سلولهای اینکپسوله دراین افراد  برای بررسی ایمنی، بقاء وعملکرد  سیستم  قابل کاشت پانکراس مصنوعی انجام گردید.

 Gelvanمی گوید: این ابزار بیولوژیکی عملکرد سلولهای جزایر را در این بیماران تقلید می کند زیرا تمام  عناصر لازم از یک پانکراس کاربردی دراین ابزار  فراهم است تا به مقادیر مختلف قند خون  درتمام شرایط پاسخ دهد، درحقیقت  ما عملکرد  یک ارگان را شبیه سازی کرده ایم.

 دکتر Gelvanدرباره ی  طول عمر این دستگاه گفت: ما هنوز نمی دانیم  این دستگاه  چه مدت  در بدن به کار خود  ادامه می دهد اما پیوند های معمولی جزایر 8 تا 9 سال به کار خود دربدن  ادامه داده اند. ما امیدواریم  این ابزار  بیولوژیک به دلیل  ابداع یک ریز محیط محافظت  شده که با اکسیژن تغذیه  می شود  مدت زمان  طولانی تری در بدن  فرد باقی مانده وعملکرد  پانکراس طبیعی را تقلید  کند.

منبع-diabetestma