diabetessigns1

یک گروه تحقیقاتی  از پژوهشگران موسسه  سرطان دانا فاربر و بیمارستان زنان و بریگهام تحقیقات جدید شگفت  انگیزی از تاثیر یک شیوه سیگنالینگ مهم  ارائه  کرده اند. پژوهشگران از تاثیر مهمی که این مسیر سیگنالینگ درسرطان دارد مطلع بودند. نتایج  این پژوهش  درمجله  Natureبصورت آنلاین  منتشر گردید و یافته های جدیدی را در مورد  یک گروه از داروهای دیابت بنام TZDsیا تیازولیدین دیونها  که باعث  بهبود متابولیسم  دیابت می شود، بیان کرده است.

 این یافته ها نشان می دهد ممانعت کننده های مسیر پیام رسانی MEK/ERKمی توانند برای درمان دیابت نوع  2 بکار گرفته  شوند.

پرفسور Banksمی گوید: فواید و مزایای فوق العاده ی داروهای گروه تیازولیدین دیونها در درمان  دیابت نوع 2 از مدتها  قبل مشخص شده است اما این  گروه از داروها همچنین دارای عوارض جانبی  قابل توجهی هستند. سوالی  که وجود دارد این است که آیا ما  می توانیم  این عوارض  را با تغییر اندکی در داروها  یا رویکردی مختلف به این مسیر پیام رسانی  به حداقل برسانیم؟

این فرضیه سبب شد پرفسور Banksو پرفسور Spiegelmanبروی یک عامل مهم  مولکولی  شناخته  شده ای بنام  CDK5تمرکز کنند. این عامل یک مولکول  آنزیمی  شناخته شده از خانواده ی آنزیم های کیناز است، CDKسبب تغییر یک جایگاه کلیدی  بروی مولکولی می شود که توسط داروهای TZDsمورد هدف قرار می گیرد این مولکول PPARγاست. محققان برای درک  بهتر نقش  CDK5موشهایی را پرورش دادند  که در بافت  چربی خود فاقد CDK5بودند. در بافت  چربی مولکول PPARγبیشترین  فعالیت را دارد و تصور می شود که TZDsدراین بافت  بروی PPARγتأثیر می گذارد.

محققان به جای تایید حدس های اولیه درباره ی CDK5، از جهتی کاملاً متفاوت به نتایج  نگاه کردند: یافته های آنها نشان داد یک آنزیم  کیناز کلیدی دیگر در این فرآیند نقش دارد.

پرفسور Banksو Spiegelmanباهمکاری دانشمندان دانشکده ی  پزشکی هاروارد به بررسی و تحقیق برای شناسایی  این کیناز جدید پرداختند.این تحقیق نهایتاً موجب شناسایی  آنزیمی به نام  ERKگردید. پس از مطالعات بیوشیمیایی دقیق بروی عملکرد ERKدانشمندان  به بررسی نقش آن در متابولیسم  گلوکز  پرداختند  و دریافتند که ممانعت  کننده های  MEKموجب متوقف شدن عملکرد  آنزیم  ERKمی شود  این کار به طور قابل توجهی سبب بهبود حساسیتبه انسولین  درموشهای  مدل دیابت  می شود.

 پرفسور  Banksمی گوید: یک گروه دارویی  جدید که هدف اولیه ی آن سرطان  بود برای ممانعت  از عملکرد  ERKطراحی شده بود. این داروها  که به ممانعت کننده های MEKمعروف هستند  به افزایش  طول عمر  بیماران مبتلا به موارد  پیشرفته  ی ملانوما  کمک  می کنند.

دکتر Banksدر ادامه  می گوید: یکی از جنبه های  بسیار هیجان انگیز این مقاله  اینست که شما  می توانید از عملکرد غیرطبیعی  ERKکه در دیابت  مشاهده می شود، ممانعت  کنید. اینکار با استفاده از ممانعت  کننده ی MEKکه برای درمان سرطان طراحی شده در دوزی پایین تر و ایمن ترامکان پذیر است.

 همه تلاش ها برای  ابداع  درمانهای جدید برای دیابت همراه با خطراتی است اما فرصتی که از این  تحقیق حاصل شده است، ارزش انجام تحقیقات بالینی  را دارد.

درحالیکه  برای تعیین  ایمنی  و اثر بخشی ممانعت  کننده های MEKدر درمان دیابت نوع  2 نیاز  به انجام تحقیقات بیشتری وجود دارد، نتایج این تحقیقات پنجره ای مهم  بر پایه های مولکولی عملکرد  داروهای TZDsگشود. علاوه بر این  دانشمندان پیشنهاد  می کنند  ممانعت  مسیر MEK/ERKیک راه  مطلوب برای به حداقل رساندن عوارض  جانبی داروهای  TZDsخواهد بود.

منبع-diabetestma